14. Laura Gudovska

“Iekāp otra kurpēs: Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”

Stāsts būs par manu klases biedru Raivo, kuram ir autiskā spektra traucējumi.

Raivo pēc rakstura ir ļoti jauks un ļoti izpalīdzīgs, un pretimnākošs. Esmu novērojusi to, ka viņam patīk dažādas videospēles. Raivo ar mani vienā klasē mācās jau deviņus gadus, un pa šiem deviņiem gadiem esmu bijusi viņa uzticības persona un labākā draudzene. Bieži vien  redzu, ka jaunieši, kas mācās klasi zemāk, vienmēr aiztiek Raivo, grūsta un apceļ, arī mēdz apvainot lietās, kuras Raivo neizdara. Arī mazāki bērni, kas ir no 1.-5. klasei, izaicina Raivo, lai viņš sāktu trakot un arī apceļ. Viņš sevi parasti aizstāv, pasakot kādu frāzi no kādas videospēles vai vienkārši pasakot, ka tā nav labi (It’s not good).

Katru reizi, ka Raivo  tiek apcelts, es mēģinu viņu aizstāvēt un situāciju pastāstīt skolas direktorei vai klases audzinātājai, kas vienmēr arī mēģina risināt situāciju, bet vienmēr atradīsies kāds, kas to vienkārši nesaprot. Esmu ļoti pateicīga par to, ka Raivo ir manā klasē un varu iet katru darba dienu viņam līdzās. Vērot dažādas situācijas un mācīties, kā ar tām tikt galā.

Ja manā klasē nebūtu Raivo, es noteikti nemācētu tikt galā ar stresa situācijām un palīdzēt citiem tādās situācijās. Paldies, Raivo, ka parādīji pasauli no sava skatu punkta. Liels paldies arī maniem vecākiem, kas man iemācīja šādus cilvēkus cienīt no visas sirds!