22. Anonīms

Bērnu pasaulē ir daudzveidība, spožums un krāšņums,  Bet daļa saskaras ar grūtībām, taču turpina spīdēt tik spoži kā zvaigznes debesīs. Iekāp viņu kurpēs, un izrādi empatiju, Dariet to, kas ir pareizi. Viņu ceļojums ir unikāls, katra taka, ko viņi iet, ir pārbaudījumiem bagāta, bet ar līdzcilvēku atbalstu mēs spēsim vīniem palīdzēt. Tādā veidā viņu kurpēs mēs atklājam spēku, labestību un iecietību. Katrā sarežģītā brīdī viņi atradīs savu vietu, pateicoties savai drosmei viņi spēj būt viņi paši un nereaudzīties ar skaudīgām acīm uz apkāryējiem ļaudīm bet gan rast prieku raugties uz citiem. Klausieties viņu stāstos, viņu sapņos, viņu kurpēs mēs atrodam zelta sirdis šajā zemē. Ar laipnību un sapratni, būsim drosmīgi, Jo katrs bērns ir pelnījis iespēju būt mierinātam un mīlētam. Iekāp citu kurpēs, neatkarīgi no sarežģījumiem, vienmēr roku rokā. Kopā radīsim vienlīdzīgu zemi daudzveidīgam skatījumam uz dzīvi. Bērniem ar funkcionāliem  traucējumiem, radīsim iekļaujošķu vidi šajā pasaulē. No viņiem varam tikai un vienīgi mācīties, jo bērni ar funkcionāliem traucējumiem, viņi ir patiesi, viņi spēj rast laimi mazās lietās, iepriecināt otru un paskatīties uz notiekošo otra acīm. Iekāp otra kurpēs, ar mīlestību, pieņemšanu un cieņu raugies ik dienu nākotnē, sniedzot iespēju arī viņiem justies vienlīdz svarīgiem un pieņemtiem.