79. Edvards Vārpsalietis

“Iekāp otra kurpēs: cilvēki ar garīgā rakstura traucējumiem”

Savā darbā vēlos rakstīt par cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Tie ir cilvēki, kam ir psihiska saslimšana vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi, kas ierobežo šo cilvēku spējas aprūpēt sevi un strādāt, kā arī apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā. Personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir grūtības ar mācībām, un viņi attīstās lēnāk nekā viņu vienaudži. Šis stāvoklis parasti tiek konstatēts piedzimstot vai arī agrā bērnībā. Reizēm tas rodas smadzeņu bojājumu rezultātā pēc pārciestām traumām un slimībām.
Izšķir trīs intelektuālās attīstības traucējumu pakāpes – viegla, vidēja un smaga. Intelektuālās attīstības traucējumu gadījumā vairāk svarīga ir aprūpe, atbalsts un attieksme. Stāvoklis ir relatīvi stabils un nemainīgs. Psihisko slimību gadījumā, piemēram, depresijas, šizofrēnijas, bipolāri afektīvu traucējumu, anoreksijas un citu, lielākā loma ir medikamentiem un to lietošanai, kā arī psihoterapijai. Stāvoklis var būt mainīgs.
Mana ideja, kā uzlabot šo cilvēku dzīvi, ir vairāk informēt sabiedrību par šiem cilvēkiem, lai sabiedrība tos vairāk iepazīst un izrāda cieņu, veidot un atbalstīt šo cilvēku satikšanās vietas, lai viņi iepazīst viens otru un saprot, ka nav vienīgie šādā situācijā. Tas uzlabotu viņu pašapziņu, un viņi iegūtu sev jaunus, mīlošus un atbalstošus draugus.
Vēl es vēlētos paust domu par šo cilvēku mācību vielas pielāgošanu, izveidi un uzlabošanu. Manuprāt, vajadzētu būt mazāk teksta un vairāk zīmējumu, attēlu un viegli saprotamu grafiku. Tas palīdzētu saprast, iedziļināties, iegūt zināšanas.
Ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa ir darbs. Mūsdienās darba devējiem ir iespēja piedāvāt dažādas darba formas – elastīgi darba grafiki, nepilna laika darbs, attālinātais darbs, darbs mājās. Tas veicina atveseļošanās procesu, palīdz iekļauties sabiedrībā, vajadzīgam.
Cilvēkiem, kuriem ir depresija, ir jāpalīdz uzreiz, jo cilvēks ar šo slimību var ātri izdarīt pašnāvību, ja viņš ir pārliecināts par savu nodomu un ja viņam nav atbalsta.
Cilvēki bieži baidās no nezināmā, neizprotamā, taču mums blakus ir cilvēki, kuri ir atšķirīgi, citādi. Mums jāpalīdz viņiem justies droši. Mums jāmaina sava attieksme, jāiemācās saprast, respektēt un atbalstīt cilvēkus ar garīgā rakstura traucējumiem, jo viņi ir un vienmēr būs tādi paši cilvēki kā mēs, tikai ar savu pasaules redzējumu.

Edvards Vārpsalietis
14 gadi
Turku pagasts, Līvānu novads