80. Amanda Ketija Jēkabsone

Īss komikss par dzīvi ar lielām bailēm (Anxiety). Paša darba autora pieredze ar veikaliem.

80. Amanda Ketija Jēkabsone